Styrdokument.se

Styrdokument.se är en molntjänst för skolans styrdokument. Styrdokument.se bygger på den forskning som gjordes i WILD-projektet vid Umeå universitet och tjänsten utökas successivt med nya funktioner och nytt innehåll. Styrdokument.se utvecklas och tillhandahålls nu av Axiell.

Styrdokumenten, och i synnerhet läroplaner och kursplaner, hör till skolans mest centrala dokument. I takt med skolans ökade användning av digitala resurser och tjänster skapas helt nya förutsättningar för att göra styrdokumenten till en integrerad en del av skolans digitala infrastruktur. Digital teknik skapar nya förutsättningar för att koppla sammanstyrdokumenten med annan digital information – såsom digitala lärresurser och läromedel, individuella utvecklingsplaner (IUP), kvalitetssystem, administrativa system etc.

Med hjälp av den semantiska webben låter Styrdokument Online styrdokumenten ta steget från att ”bara” vara styrdokument (en bok i bokhyllan) till att vara användbara som en komponent i skolans informationsstruktur som kan kopplas till andra digitala tjänster och därmed bli en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Koppla ihop dig med skolans styrdokument