Koppla ihop dig med skolans styrdokument

Nu lanserar vi en förhandsversion av Styrdokument Online!

Styrdokument Online är en tjänst som tillhandahåller skolans styrdokument i ett digitalt användbart format så att annan information, system och tjänster på webben kan integrera skolans styrdokument (mer information nedan). Det är nu möjligt att testa den första versionen av de digitala styrdokumenten. De dokument som finns tillgängliga är grundskolans styrdokument och styrdokumenten för förskolan. Allt eftersom de blir färdiga kommer även gymnasiets styrdokument att göras tillgängliga. Anledningen till att vi nu bjuder in alla som vill testa att experimentera med digitala styrdokument är dels att vi vill ha synpunkter och kommentarer, dels att vi tycker att det är intressant att se vad som händer när vi ger andra tillgång till digitalt användbara styrdokument – så ge oss gärna dina synpunkter!

Vi börjar med API-versionerna som finns dokumenterade på:
https://confluence.iml.umu.se/display/WILD/WILD+API+Preschool (förskolan) och på https://confluence.iml.umu.se/display/WILD/WILD+API+Compulsory+School(grundskolan)

Kontakta fredrik.paulsson@umu.se eller henning.eriksson@edusci.umu.se med synpunkter och kommentarer!

Skolans styrdokument som Länkad Öppen Data – WILD

Skolans styrdokument är centrala för det mesta som görs i skolan och därför känns det angeläget att undersöka hur styrdokumenten kan digitaliseras och göras till en del av skolans digitala informationsekologi. Detta är någonting som WILD-projektetstuderar och målet är inte bara att producera vetenskapliga resultat, utan också att skapa en webbtjänst (Styrdokument Online) för digitala styrdokument som andra kan använda för att koppla sina tjänster och sin data till skolans styrdokument och dess innehåll på ett enhetligt sätt. En koppling/relation kan göras till valfri del av styrdokumenten, exempelvis till syften, betygskriterier, kompetenser/förmågor, kunskapskrav osv.

Det handlar inte bara om att göra skolans styrdokument digitalt tillgängliga, utan också om att göra dem digitalt användbara. Det ställer helt andra krav på hur styrdokumenten digitaliseras. För att styrdokumenten ska bli digitalt tillgängliga räcker det egentligen med att distribuera dem i godtyckligt digitalt format. För att de ska bli digitalt användbara måste de däremot vara makinläsbara ochmaskinprocessbara. Först då blir de digitalt användbara och kan användas av andra tjänster och system, eller som ”råvara” för helt nya tjänster för att skapa pedagogisk nytta. Tim Berners-Lee (webbens skapare) beskriver detta med en femstjärnig modell med fem olika nivåer av öppenhet och användbarhet hos data.

Detta är den modell som vi följer och det innebär att vi nu gör styrdokumenten tillgängliga som länkad data (RDF) och via s.k. API:er. Effekten av detta blir att andra (vem som helst) kan länka sina tjänster och sin information till, exempelvis, ett kunskapskrav i styrdokumenten för en viss årskurs i ett visst ämne, eller till en kompetens för en viss årskurs i ett visst ämne osv. Möjligheterna är egentligen oändliga och det är bara fantasin hos den som använder styrdokumentstjänsten som sätter begränsningarna.

I söktjänsten Spindeln har vi illustrerat detta genom att koppla samman digitala lärresurser med styrdokumenten (se även omvärldbloggen). På så sätt blir det dels möjligt att söka efter digitala lärresurser i t.ex. matematik för årskurs 6 som matchar förmåga X och betygskriterium Y. På samma sätt kan t.ex. ett läromedelsförlag eller en lärare som producerat en digital lärresurs koppla ihop en viss resurs med en viss formulering eller egenskap i styrdokumenten. Detta kan göras på flera olika sätt, antingen explicit eller genom att filtrera metadata om resursen med den metadata som finns i styrdokumenten och på så sätt utnyttja den semantik som finns inbyggd i styrdokumentens metadata.